Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Něco o České republice

28. prosince 2005 v 1:00 | Ing. Ladislav Novák |  Referáty - Zeměpis
ČESKÁ REPUBLIKA
Česká republika leží ve středu Evropy. Sousedí se Slovenskem, Rakouskem, Polskem a Německem.
Hranice jsou lemovány pohořími, nejvyšší jsou Krkonoše (Sněžka 1602m.n.m.).
Podél řek se táhnou nížiny. Nejvodnatější řeka je Labe, nejdelší je Vltava. V klimatu se uplatňuje ve většině území nejčastěji zmírňující oceánský typ podnebí se západním prouděním.
Česká republika má asi 10,3 mil. obyvatel, největší národnostní menšinou jsou Slováci, Poláci a Němci.
Zatímco z ČR ročně vycestuje 46 mil. lidí, navštíví ji 101 mil. turistů (1994)
Základní údaje:
Obyvatel:10 300 000
Rozloha:78 864 km2
Vznik:1.1. 1993
Hlavní město : Praha
Členství (výběr):OSN, NATO, GATT, CEFTA, RE, OECD, UNESCO, UNICEF, WHO
Délka hranic:2 303,4 km
Hustota obyvatel:131 obyv./km2

Podíl věřících: 44%

Nejrozšířenější náboženské vyznání: římskokatolické (39%)

Nejvyšší bod: Sněžka 1602 m. n. m.

Nejnižší bod: Hřensko 116 m. n. m.

Nejhlubší propast: Hranická propast (- 244,5 m)
Národní parky:Šumava, Krkonošský národní park, Českosaské švýcarsko, Podyjí
Chráněné krajinné oblasti (výběr):Beskydy, Bílé Karpaty, České středohoří, Jeseníky, Slavkovský les, Křivoklátsko
Velká města:Praha (hlavní město), Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc
Průměrné roční srážky:679 mm

Nejbližší moře: Baltské moře

Nejdelší řeka: Vltava (433 km)

Nejvodnatější řeka: Labe (308 m3/s)

Největší plocha povodí: Labe (51 394 km2)

Největší jezero: Černé jezero (18,4 ha)

Nejhlubší jezero: Černé jezero (39,8 m)

Největší rybník: Rožmberk (4,89 km2)

Největší přehradní nádrž: Lipenská (48,7 km2)

Nejobjemnější přehradní nádrž: Orlík (704 000 000 m3)
Historie:
První osídlení:30 000 př.n.l.
První doložení obyvatelé, o nichž jsou písemné zprávy:Keltové

Hradiště u Stradonic

,,Na vysoké pláni, při ústí Habrovského potoka do Berounky, kde dnes rolník v kamenité půdě mělkou vede brázdu, kypěl někdy bujný život. Z povrchu zemského zmizelo znamenité město, o jeho někdejším bohatství vydávají svědectví zlaté a stříbrné mince, občas na povrchu půdy nalézané, jakož i drobné předměty ozdobné, při orání tak často se objevující.``
Josef Ladislav Píč: Hradiště u Stradonic jako historické Marobudum, 1903
Jedno z nejdůležitějších českých a snad i evropských keltských oppid, Hradiště u Stradonic, stálo na kopci nad Berounkou, nad vesničkami Nižbor a Stradonice nedaleko Berouna. Okolí je dnes spíš známé jako chatařská oblast pro pražany, jedním ze známějších byl František Nepil, na kterého ve Stradonicích místní bardi rádi vzpomínají, památka nad vsí veřejnosti moc známa není.
Kopec zvaný Hradiště modeloval ze západu a z jihozápadu nenápadný Habrovský potok, ze severu Berounka. Nejpřirozenější přístupová cesta vzhůru vede po pozvolném svahu přímo ze Stradonic. Cesta, dodnes zvaná ,,hradištská`` vede souběžně s hlubokým korytem nepatrného potůčku, dnes převážně vyschlého. Pokud do koryta vstoupíme a prodereme se křovinami, po čase zjistíme, že se jedná v podstatě o zarostlou, zapomenutou cestu. Touto cestou se v pravěku vstupovalo do Hradiště.


První státní útvar: Sámova říše (600 - 655 po Kr.)
SÁMO A JEHO ŘÍŠE
Sámo byl náš první státní představitel a byl hlavou našeho prvního státního útvaru : Sámovy říše.

Sámova říše existovala v letech 623 - 658 a rozprostírala se na území
dnešní České republiky, východu Německa, západu Slovenska, západu
Maďarska, jihozápadu Polska, východu Rakouska a severu Slovinska.

Jejím pravděpodobným nejdůležitějším centrem byly Mikulčice a okolí.
Sámova říše vznikla a upevnila tím že porazila Avary a později i zabránila
ve výbojích francké říši.Vznik ČSR: 28.10. 1918 (první prezident - T. G. Masaryk)
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
7.3. 1850 - 14. 9. 1937 (1918-1935)
Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně jako prvorozený syn panského kočího Josefa Masárika a Terezie Kropáčkové, k níž měl později nejužší vztah. Masaryk nejprve studoval na gymnasiu v Brně. Nakonec se dostává do německého gymnázia v Brně. Od listopadu 1869 studuje Akademické gymnázium. V roce 1872 skládá maturitu a zapisuje se na filosofickou fakultu ve Vídni na obor filologie (věda zkoumající jazyk, literaturu a ústní lidovou slovesnost některých národů na základě literárních a jiných kulturněhistorických děl a památek). Roku 1876 zakončuje universitní studia a odjíždí na cesty do Itálie a Německa. V červnu 1877 poznal pozdější manželku, Američanku Charlottu Garrigueovou, dceru bohatého amerického podnikatele z New Yorku, jejíž příjmení učinil součástí svého jména. V srpnu před odjezdem do svých domovů došlo k jejich zasnoubení. Masaryk po návratu do Vídně spěchal se zajištěním nezávislé existence. K prosazení svého názoru využíval časopis Athenaeum, který řídil Nový politický rozměr, který představovali, nazval sám Masaryk "realismem". Do říšské rady vstupuje s mandátem za mladočechy roku 1891. Odchází však po dvouletém působení (prý z rodinných důvodů a nutnosti další přípravy na politickou činnost). Vrací se roku 1907, kdy si poslanecký mandát podržel do roku 1914. Devadesátá léta jsou v jeho životě zvláště činorodá a přínosná. Vydává řadu spisů, např. Česká otázka, Naše nynější krize, Jan Hus, Karel Havlíček a další. Roku 1897 je jmenován profesorem Karlovy univerzity. Zapojil se též do tzv. Polanské aféry - Hilsneriády (1899, po odsouzení Hilsnera za údajnou židovskou rituální vraždu české dívky), kde prosadil revizi procesu, ale současně se stal terčem protižidovské kampaně v tisku a na universitní půdě. Roku 1900 v této napjaté době a nepříznivé situaci vytváří českou stranu lidovou (od 1905 Česká strana pokroková). Po vypuknutí války se rozhoduje k aktivnímu odporu proti rakousko-uherskému mocnářství. Před rokem 1914 odjel do Itálie a po varování přátel se již do vlasti nevrátil. Během roku 1915 přesouvá do Francie, kam přijíždí i Edvard Beneš. Po celou dobu války nesl na sobě největší tíhu a odpovědnost za budoucnost celého českého a slovenského národa při jednání v Anglii (1916), Rusku (1917 - duben 1918) a poté v Americe, až po podpisu Pittsburské dohody a Washingtonské deklarace. A zatímco evropští spojenci s rozbitím Rakouska-Uherska dlouho váhali, podařilo se Masarykovi pro vznik nového státu získat amerického prezidenta Woodrowa Wilsona. Mnohokrát proklínaný, nepohodlný a v tisku vláčený Masaryk se triumfálně vrátil do Prahy 21. 12. 1918. Již dříve, 14. 11., mu Národní shromáždění svěřilo prezidentský úřad a Masaryk stanul oprávněně v čele nově vzniklé Československé republiky a později se této pocty dočkal ještě třikrát (roku 1920, 1927, 1934) Masaryk se stal ihned nejautoritativnější osobností nového státu a zasloužil se o vybudování parlamentní demokracie. Prezidentské funkce se vzdal ze zdravotních důvodů na sklonku roku 1935 a svůj čas dožil na zámku v Lánech. Zemřel 2. září 1937. Masarykovým nástupcem zvolilo Národní shromáždění podle očekávání Edvarda Beneše.

Vznik ČR: 1.1. 1993 ( první prezident - Václav Havel )
Václav Havel se narodil v Praze ve známé pražské podnikatelsko-intelektuálské rodině. Po komunistickém puči v roce 1948 nebylo umožněno Václavu Havlovi po ukončení základní školy dále řádně studovat.

Disident

Během Pražského jara působil v Klubu nezávislých spisovatelů a Klubu angažovaných nestraníků. S nástupem tzv. normalizace, která následovala po potlačení Pražského jara 1968 sovětskými tanky, musel opustit divadlo. Soustavně vystupoval proti politické represi. V roce 1975 napsal otevřený dopis prezidentu Gustavu Husákovi a vyvrcholením této činnosti bylo publikování Charty 77 v lednu roku 1977. Tyto politické aktivity jej stály 5 let života strávených ve vězení.
V roce 1989 se stal vedoucím představitelem Sametové revoluce a 29. prosince 1989 byl komunistickým Federálním shromážděním zvolen po 40 letech prvním československým nekomunistickým prezidentem. Jedním z jeho prvních kroků bylo udělení rozsáhlé amnestie, při které byly propuštěny dvě třetiny kriminálních vězňů (političtí vězňové se na svobodu dostali ještě před jeho nástupem do funkce).
Podruhé byl zvolen prezidentem po svobodných volbách, 5. července 1990. Když bylo jasné, že federace se Slovenskem spěje k rozdělení, odstoupil 20. července 1992 ze své funkce a na několik měsíců se z politického života stáhl. Dne 26. ledna 1993 zvolila Poslanecká sněmovna Václava Havla prvním prezidentem Česka.
V roce 1996 umírá jeho žena Olga, on sám úspěšně bojuje s těžkým nádorovým onemocněním. V roce 1997 se oženil s herečkou Dagmar Veškrnovou. V roce 1998 byl znovuzvolen do funkce prezidenta. Prezidentský úřad opustil po skončení svého druhého prezidentského období 2. února 2003. Jeho nástupcem se stává ekonom Václav Klaus.
 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama