Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

učitelský sbor r. 2005 - 2006

26. prosince 2005 v 19:17 | Ing. Ladislav Novák |  Učitelský sbor
Ředitelka školy :
Mgr. Aranka Klupáková ( výchovný poradce, občanská výchova, zeměpis )
Zástupkyně ředitelky školy :
Ing. Lenka Reinhartová ( protidrogová prevence )
Učitelský sbor : 2. stupeň
Ing. Ivana Svobodová - třídní učitelka 6. třídy
matematika, zeměpis, přírodopis, výtvarná výchova
Mgr. Marie Vinšová - třídní učitelka 7. třídy
Český jazyk, německý jazyk, pracovní činnost
Mgr. Hana Seifertová - třídní učitelka 8. třídy
Český jazyk, německý jazyk, tělesná výchova
Ing. Lenka Reinhartová - třídní učitelka 9. třídy
Přírodopis, chemie, biologie, rodinná výchova
Mgr. Růžena Gaertnerová - učitelka všeobecných předmětů
matematika, fyzika, hudební výchova
Ing. Ladislav Novák - učitel všeobecných předmětů
dějepis, zeměpis, tělesná výchova, pracovní činnost, informatika
Mgr. Josef Seifert - ( starosta obce ) učitel všeobecných předmětů
fyzika
Ladislava Tichá - učitelka
informatika
Učitelský sbor : 1. stupeň
Miroslava Fedurcová - třídní učitelka 1. třídy
všeobecné předměty
Mgr. Marie Pazderová - třídní učitelka 2. třídy
všeobecné předměty
Mgr. Marcela Rulfová - třídní učitelka 3. třídy
všeobecné předměty
Mgr. Petra Rulfová - třídní učitelka 4. a 5. . třídy
všeobecné předměty
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama