Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - Konec první světové války

2. ledna 2006 v 19:05 | Ing. Ladislav Novák - prameny |  Referáty - Dějepis

Konec první světové války, mírová konference v Paříži

11. listopadu 1918 skončila I. světová válka. Po válce zanikly monarchistické režimy v Rakousku-Uhersku, Rusku, Německu a Turecku. V lednu 1918 zveřejnil 14 bodů svého programu americký prezident Woodrow Wilson.
Po rozpadu Rakouska-Uherska vzniklo 5 nástupnických států. Nástupnickými státy po Rakousku-Uhersku bylo Československo, Maďarsko, Polsko, Rakousko a Jugoslávie;království SHS.
V lednu roku 1919 začala v Paříži mírová konference. Rozhodující slovo na mírové konferenci v Paříži měly mocnosti s tzv. všeobecnými zájmy. Mírové konference se nezúčastnilo sovětské Rusko.
V březnu 1918 uzavřelo Rusko separátní mír v Brestu Litevském s Německem a Rakouskem-Uherskem.
3. listopadu 1918 kapitulovalo Rakousko.
11. listopadu 1918 kapitulovalo Německo.
Mezi mocnosti s tzv. všeobecnými zájmy patřila Francie, Velká Británie, USA; Itálie a Japonsko. Dalšími účastní mírové konference v Paříži byly státy s tzv. omezenými zájmy.
Za mocnosti s tzv. všeobecnými zájmy jednali na mírové konferenci francouzský premiér Georges B. Clemenceau, prezident USA Woodrow Wilson a britský předseda vlády David Lloyd George. V první světové válce zahynulo deset milionů lidí. Mírová konference v Paříži probíhala ve Versailles.

Uzavírání mírových smluv

V roce 1919 vznikla Komunistická internacionála. Komunistická internacionála byla řízena z Moskvy.
Mírová smlouva s Německem byla podepsaná v červnu 1919 ve Versailles. Po podpisu mírové smlouvy ve Versailles získalo Československo;ČSR Hlučínsko.

Mírová smlouva s Německem stanovila tzv. demilitarizované pásmo na Rýně. Uspořádání Evropy po mírové konferenci označujeme jako versailleský systém.

Mírová smlouva s Rakouskem byla podepsána v září 1919 v Saint-Germain. Mírová smlouva s Maďarskem byla podepsána v červnu 1920 v Trianonu.

Rakousko a Maďarsko v mírových smlouvách uznalo hranice Československé republiky.
Na mírovou konferenci v Paříži navazovala konference ve Washingtonu. Německo muselo zaplatit vysoké reparace;válečné náhrady.

Konference ve Washingtonu se konala v letech 1921-1922. Mírová smlouva s Bulharskem byla podepsána v listopadu 1919 v Neuilly. Mírová smlouva s Tureckem byla podepsána v srpnu 1920 v Sévres.

Založení Společnosti národů, umělecké směry

Po první světové válce byla založena Společnost národů. Společnost národů sídlila v švýcarské Ženevě. Kongres USA neschválil Pakt Společnosti národů. Po založení Společnosti národů zůstalo mimo tuto organizaci Německo a Rusko.
Nejznámějším českým protiválečným románem české literatury jsou Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války od Jaroslava Haška.
Výrazně se rozšířil myšlenkový proud , pro něhož největší hodnotou byl mír, cizím slovem se mu říká pacifismus.
V listopadu roku 1917 získali v Rusku moc bolševici;komunisté vedeni V. I. Leninem. Bolševická revoluce vyvolala v Rusku občanskou válku.
Konference ve Washingtonu se věnovala míru v oblasti Tichomoří. Poválečná hospodářská krize začala ustupovat až po roce 1920. Předválečné úrovně výroby dosáhla Evropa až v roce 1925.
Novým uměleckým směrům se po válce říkalo souhrnně avantgardní. Hrůzy první světové války spodobnili vedle jiných ve svých dílech Henri Barbusse, Erich Maria Remarque, Roman Rolland či Ernest Hemingway.
V letech 1926-1929 stoupla výroba v Evropě o 30%. K zakladatelům dadaismu patřil malíř Marcel Duchamp a básník Tristan Tzara.

Počátky komunismu a fašismu - Sovětský svaz, Itálie, Německo

V roce 1922 byl ustaven Svaz sovětských socialistických republik. V Německu byla po válce vyhlášena republika. Tzv. výmarská republika byla v Německu v letech 1919-1933. Ve Výmaru byla přijata německá ústava.
Fašisty v Itálii vedl Benito Mussolini. V roce 1922 byl Benito Mussolini jmenován ministerským předsedou.
Ještě za života Lenina se do čela komunistické strany dostal J. V. Stalin. Fašisté v Itálii v roce 1922 podnikli tzv. pochod na Řím. V. I. Lenin, vlastní jménem Uljanov zemřel v roce 1924.
Fašismus a komunismus patří mezi totalitní režimy.

Mezinárodní politická situace ve světě 20. let 20. století

V letech 1920-1921 se dohodlo Československo, Rumunsko a Jugoslávie; království SHS na spojenectví, které do dějin vstoupilo jako Malá dohoda. Malá dohoda se ve své politice orientovala především na Francii.
V říjnu roku 1925 se uskutečnila mezinárodní konference ve švýcarském Locarnu. Německo se tzv. rýnským garančním paktem zavázalo, že neporuší svoji západní hranici. S Polskem a Československem uzavřelo Německo pouze arbitrážní smlouvy. V roce 1923 se v Mnichově pokusili nacisté vedení Adolfem Hitlerem o puč. Velká hospodářská krize začala 4.října 1929 propadem cen akcií na burze v New Yorku.
Po konferenci ve švýcarském Locarnu vstoupilo do Společnosti národů Německo.
V roce 1928 byl uzavřen Briandův-Kellogův pakt, který jako prostředek řešení sporů vylučoval válku. Do konce roku 1929 přistoupilo ke Briand-Kellogovu paktu celkem 54 vlád.

Představitelé politických stran v nově vzniklé republice

Andrej Hlinka vedl Slovenskou ľudovou;lidovou stranu. Edvard Beneš působil ve funkci ministra zahraničí. Mezi představitele národně demokratické strany patřil Alois Rašín a Karel Kramář.
Karel KramářAlois Rašín

V čele lidové strany stanul Jan Šrámek. Předákem agrární strany na Slovensku byl Milan Hodža. Vedle jiných stran získaly mezi německým obyvatelstvem vliv Německá nacionální strana a Německá acionálně socialistická strana dělnická.

Republikánská strana českého venkova byla zvaná krátce agrární strana. Méně příznivců mezi voliči měla národně demokratická strana. První volby se v Československu uskutečnily v dubnu roku 1920. Prvním ministrem financí byl Alois Rašín, který se v roce 1923 stal obětí atentátu.

Českoslovenští legionáři v Rusku, tzv. republiky rad

Součástí Československé republiky se stala také Podkarpatská Rus. V roce 1919 byla vyhlášena Slovenská republika rad.
První ústava Československé republiky byla přijata v únoru roku 1920. Českoslovenští legionáři v Rusku obsadili východosibiřskou magistrálu.
V březnu 1919 vznikla Maďarská republika rad. V září 1919 vyzvala československá vláda k ozbrojené evakuaci legií;legionářů z Ruska. Evakuace legionářů;legií z Ruska skončila až v listopadu 1920.
Od února 1919 si Československo vytvářelo vlastní měnu . Po volbách v roce 1920 vznikla tzv. rudozelená koalice.

Dotvoření Československa 1920 - 1922

První československá ústava především potvrdila rovnost občanů před zákonem. První parlamentní volby v Československu proběhly v dubnu roku 1920 a zvítězila v nich sociálně demokratická strana.
Po parlamentních volbách v roce 1920 se stal předsedou vlády Vlastimil Tusar. V roce 1921 vznikla Komunistická strana Československa. Podle ústavy z roku1920 byl v čele Československé republiky prezident volený na 7 let. Národní shromáždění se skládalo z 2 komor: poslanecké sněmovny a senátu.
V prosinci 1920 došlo v sociálně demokratické straně k vnitřní krizi, příznivci komunistické ideologie se snažili získat ve straně vliv, záminkou ke konfliktu byl spor o Lidový dům v Praze. Levicové křídlo v sociálně demokratické straně prohrálo v boji o Lidový dům v Praze, na protest proto vyhlásilo generální stávku.
V době politického střetu v prosinci roku 1920 řídila stát úřednická vláda. Nejsilnější politické strany vytvořily tzv. pětku. Nakrátko zastával funkci předsedy vlády Edvard Beneš. Od roku 1922 byl předsedou vlády A. Švehla.
Návrh první poštovní známky vytvořil Alfons Mucha. Na Slovensku nebyla před rokem 1918 žádná univerzita.

Slovensko, československá kultura, vzdělání, kulturní instituce a periodika

Po oslavách svátku Jana Husa v roce 1925 došlo k roztržce mezi Československem a Vatikánem. V roce 1919 byla v Bratislavě založena z rozhodnutí vlády univerzita;Univerzita J. A. Komenského.
V lednu 1919 byla založena druhá česká univerzita se sídlem v Brně. Životní podmínky zaměstnanců měl zlepšit zákon o sociálním pojištění, který byl parlamentem přijat v roce 1924.
V březnu 1920 zahájilo svoji činnost Slovenské národní divadlo. Sídlem Matice slovenské byl Turčianský sv. Martin. Československý rozhlas začal vysílat v roce 1923. Deník Národní osvobození vydávali legionáři.
V Československu měl význam pro rozvoj avantgardních;moderních uměleckých směrů svaz Devětsil. Prvním předsedou Devětsilu byl Vladislav Vančura. Z domácího prostředí vyrostl umělecký směr poetismus.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama