Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 9. třída -Nástup fašismu v Německu

24. ledna 2006 v 20:07 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Nástup NSDAP

Roku 1919 vznikla NSDAP (Národně socialistická německá dělnická strana). Roku 1921 se stal vůdcem NSDAP Adolf Hitler.
Ve vězení Adolf Hitler sepsal knihu Mein Kampf, tvořila nový politický program NSDAP.
Roku 1923 se nacisté pod vedením Adolfa Hitlera pokusili ve městě Mnichově o puč.
NSDAP založila oddíly na likvidaci a teror nepohodlných pod názvem jednotky SA;SS. V lednu 1933 jmenoval německý prezident von Hindenburg Adolfa Hitlera německým kancléřem.
Nacisté zakázali ostatní politické strany do léta roku 1933. V březnu roku 1933 již byly budovány první koncentrační tábory. Němečtí fašisté dostali označení nacisté.
Roku 1934 se Hitler po prezidentově smrti prohlásil vůdcem;führerem a říšským kancléřem.

Nebezpečí, víra ve spojence a částečná mobilizace

V roce 1935 opustil T. G. Masaryk svůj úřad prezidenta. Po Masarykovi nastoupil, do roku 1935 ministr zahraničí, dr. Edvard Beneš.
Nebezpečí pro ČSR plynulo z obdivu německé veřejnosti k Hitlerovu nacismu, s kterým u nás spolupracovala Henleinova Sudetoněmecká strana utvořená roku 1935.
Provázanost spojeneckých smluv zaručovala ČSR v případě konfliktu pomoc ze strany Francie , která však stále dodržovala politiku appeasementu.
V roce 1935 uzavřelo ČSR spojeneckou smlouvu i se SSSR, která byla vázána na účast Francie.
20. května 1938 v důsledku sílícího tlaku ze strany Němců vyhlásila Československá republika částečnou mobilizaci.
Masaryk zemřel 14. září roku 1937. V dubnu roku 1938 vystoupil Konrád Henlein na karlovarském sjezdu Sudetoněmecké strany s požadavkem na uzavření německého území v rámci ČSR s právem volně šířit nacistickou ideologii.
Od května roku 1938 nabízela československá vláda německým spoluobčanům několik variant národnostního statutu;řešení, aby se vyhnula nějakému konfliktu.
15. května 1938 vyšel manifest Věrni zůstaneme od předních vědců a umělců. Nezávislý pozorovatel britský lord Runciman doporučil vládě, aby přistoupila na požadavky sudetských Němců o autonomii, vláda naznačila souhlas.
V létě 1938 přijala československá vláda nabídku na nestranného pozorovatele, který by se vyjádřil v problému se Sudetoněmeckou stranou.

Pokus o nacistický puč a Mnichov

Dne 23. září 1938 byla v ČSR vyhlášena mobilizace. Konference čtyř velmocí se konala dne 29. září 1938 v Mnichově. Na konferenci v Mnichově jednali N. Chamberlain z Británie, E. Daladier z Francie, B. Mussolini z Itálie, A. Hitler z Německa.
Dne 30. září 1938 přijala československá vláda mnichovský diktát a vydala pohraniční oblasti.
12. září 1938 se nacisté ze Sudetoněmecké strany pokusili o násilné převzetí moci. Vláda vyhlásila v reakci na nacistický puč stanné právo a povstání potlačila, Sudetoněmeckou stranu zakázala a její vůdci uprchli do Německa.
Dne 21. září vláda přijala na nátlak britsko-francouzských vlád Hitlerův požadavek na podstoupení všech území, kde žije více jak padesát% německého obyvatelstva.
Dne 22. září podala vláda demisi a v čele vlády stanul generál Jan Syrový, bývalý legionář.
Dne 15. září 1938 odjel ministerský předseda Británie Neville Chamberlain na schůzku s Hitlerem, aby zamezil hrozícímu konfliktu.
Dne 22. září Neville Chamberlain znovu jednal s Hitlerem, ten žádal další území, tentokrát požadavky i vůči Polsku a Maďarsku.
Hitler stanovil 1. říjen 1938 jako den, do kdy má být požadované území podstoupeno. Na návrh italského diktátora Benita Mussoliniho byla v Mnichově uspořádána konference evropských mocností.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama