Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - Státy Jižních a Východních Slovanů

18. ledna 2006 v 22:15 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Státy východních Slovanů

Východní Slované žili na území ze severu ohraničeném Baltským mořem a z jihu Černým mořem. Kníže Rurik, který je považován za zakladatele nejstaršího ruského panovnického rodu Rurikovců, vládl v devátém století ve městě Novgorod.
Nejstarší stát východních Slovanů se nazývá Kyjevská Rus. Od konce desátého. století vládl Kyjevské Rusi Vladimir I., který posílil svou moc přijetím křesťanského náboženství z Byzantské říše a sňatkem se sestrou byzantského císaře. Slované se sdružovali do kmenových svazů, v jejichž čele stála knížata. K nejvýznamnějším hradištím východních Slovanů patřila pozdější města Novgorod a Kyjev.
Roku 882 dobyl syn knížete Rurika jménem Oleg město Kyjev a učinil z něj sídlo ruských knížat. Syn Vladimír I. Jaroslav Moudrý se zasloužil o stavební i kulturní rozkvět Kyjevské Rusi a vydání nejstaršího ruského zákoníku Ruská pravda.
Po smrti posledního mocného kyjevského knížete Vladimira Monomacha propukly mezi panovnickým rodem Rurikovců boje o moc, které vyvrcholily rozpadem Kyjevské Rusi. Panovník Kyjevské Rusi byl titulován veliký kníže.

Státy jižních Slovanů

Na konci sedmého. století přišli na Balkánský poloostrov kočovní Bulhaři pod vedením chána Asparucha, který se spojil s jižními Slovany a nakonec získal i část území Byzantské říše.
Po smrti cara Simeona I. roku 1018 se Bulharská říše dostala pod nadvládu Byzantské říše. Na severozápadě Balkánského poloostrova se usadily slovanské kmeny Srbů, Chorvatů a Slovinců. Jižní Slované osídlili území Balkánského poloostrova.
Byzantská říše poskytla bulharské říši část svého území, na němž později vznikla Slovanská říše. Náčelník tureckých, mongolských či jiných kočovných kmenů byl titulován chán. V Bulharské říši se usadili žáci velkomoravského věrozvěsta Metoděje a založili zde písmo zvané cyrilice, ze kterého se později vyvinula azbuka.
V první třetině desátého století úspěšně rozšiřoval území bulharské říše panovník Simeon I., který užíval titul car. V devátém. století vzniklo Chorvatské knížectví, které se později spojilo s územím Slovinců a v roce 1102 se stalo součástí uherského státu.
Ve druhé polovině dvanáctého století vzniká samostatný Srbský stát, který byl do té doby pod nadvládou Byzantské říše.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

3 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama