Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referáty 8. třídy - dějepis

2. ledna 2006 v 12:03 | Ing. Ladislav Novák |  Referáty - Dějepis
Referáty 8. třída
  1. Počátky novověku - středověk
* Objevné cesty - Herbert Seifert
* Český stát v předbělohorské době - Václav Svítil
* Habsburská monarchie - Lucie Kulhánková
* Třicetiletá válka - Tomáš Novotný
  1. Dějiny od 2. poloviny 17. století do konce 18. století - Novověk
* Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce - Miroslav Jeřábek
* Baroko a rokoko - Lucie Holubová
* Osvícenství - Jan Král
* Marie Terezie, Josef II. - Adéla Herzová
* Vznik USA - Eduard Křupka
  1. Dějiny od 2. poloviny 18. století do 70. let 19. století
* Francouzská revoluce, napoleonské války - Zbyněk Hnilica
* Průmyslová revoluce u nás, v Rakousku a Evropě - Michal Rulf
* Národní obrození - Aleš Svoboda
* Revoluce v roce 1848 - Andrea Klupáková
* Hlavní představitelé českého politického života, klasicismus, romantismus
- Petra Čepičková
* Vznik Rakouska - Uherska - Jan Kachelmaier
* Občanská válka v USA - Miloš Zeman
* Realismus - Vendula Zimmermannová
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama