Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 8. třída - Počátky britského impéria

5. února 2006 v 21:47 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Velká Británie a počátky britského impéria.

Od roku 1707, v kterém bylo k Anglii připojeno Skotsko, se nový státní útvar nazýval Spojené království Velké Británie. Sedmiletá válka mezi Velkou Británií a Francií probíhala v letech 1756 - 1763. V sedmileté válce zvítězila Velká Británie roku 1763. Po vítězství v sedmileté válce roku 1763 získala Velká Británie území v Indii a Kanadě a celé území Severní Ameriky. V druhé polovině 17. století vznikla ve Velké Británii monarchie, ve které moc přešla z panovníka na volený parlament.
Vynálezy, díky kterým Velká Británie ve druhé polovině 18. století zbohatla, byly: tkalcovský člunek, vylepšený parní stroj a tavba železné rudy. Hlavní nová průmyslová střediska v Anglii;Velké Británii byla Manchester, Leeds a Birmingham.
V zahraniční politice soupeřila Velká Británie hlavně s Francií. Nejvýnosnější byl v 18. století obchod s otroky. Během války o španělské dědictví získala Velká Británie roku 1704 území Gibraltaru;Gibraltar. Z amerických plantáží dovážely anglické lodě do Evropy cukrovou třtinu, tabák, rum, kakao a kávu.

Francie a Anglie ve druhé polovině 18. století a v počátcích 19. století

1. 11. 1781 - patent o zrušení nevolnictví v českých zemích
1783 - versailleský mír, kterým Anglie uznala nezávislost Spojených států amerických
1794 - konec diktatury jakobínů; jakobínské ve Francii
1774 - 1792 - Ludvík XVI. král francouzský
1771 - francouzské parlamenty zbaveny politické moci Ludvíkem XV
1759 - 1788 - Karel III král španělský
1799 - začátek války tzv. druhé koalice (Anglie, Rusko, habsburská monarchie) proti Francii
1805 - bratislavský mír mezi Rakouskem a Francií
1792 - francouzské zákonodárné shromáždění odhlasovalo vypovězení války Rakousku ; habsburské monarchii
1808 - francouzská intervence ve Španělsku
1760 - 1820 - Jiří III král anglický
1798 - irské povstání proti anglické nadvládě

Vznik Spojených států amerických

První anglickou kolonií se stala americká Virginie roku 1607. 4. července 1776 bylo ve Philadelphii přijato Prohlášení nezávislosti amerických osad, které zformuloval Thomas Jefferson. Válka za nezávislost amerických osad trvala od 1775 - 1783.
První prezident USA byl George Washington od roku 1789. V roce 1773 byl v přístavu Boston americkými osadníky vyhozen všechen náklad dováženého anglického čaje do moře, této události se také říká bostonské pití čaje. V roce 1774 se ve Philadelphii konal kongres třinácti amerických kolonií, během něhož se podařilo prosadit myšlenku nezávislosti.
V roce 1787 byla přijata americká ústava. Američtí osadníci zvítězili nad Velkou Británií v bitvě u Saratogy roku 1777. Na protest proti zavedení dovozního cla britskou vládou odpověděli obyvatelé amerických kolonií bojkotem anglického zboží. V roce 1775 vypukla válka za nezávislost amerických osad.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama