Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 9. třída - 2. světová válka - letopočty

9. února 2006 v 22:35 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Druhá světová válka v letech 1939 - 1941

14. 3. 1939 - úplné odtržení Slovenska, které vytvořilo klerofašistický Slovenský štát
15. 3. 1939 - okupace;obsazení zbytku republiky nacistickým Německem
16. 3. 1939 - vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava
1939 - sovětsko-německý pakt o neútočení (pakt Ribbentrop-Molotov) na 10;deset let
1. 9. 1939 - Německo přepadlo Polsko = začátek druhé světové války
17. 11. 1939 - zavřeny české vysoké školy
7. 12. 1941 - Japonci napadli americké loďstvo v Pearl Harbouru
22. 6. 1941 - operace Barbarossa = útok Německa na SSSR;Sovětský svaz;
22.6.1940 - kapitulace Francie
1940 - letecká bitva o Anglii
1940 - na jaře obsadili Němci Dánsko,Norsko,Belgii,Nizozemí,Lucembursko
1939 - vytvoření Ocelového paktu, který upevňoval osu Berlín-Řím
1939 - Německo zabralo Klajpedu a Itálie Albánii
27. 9. 1940 - podepsán pakt tří velmocí - (Německo, Itálie, Japonsko)
7. 8. 1940 - bombardování Londýna
11. 8. 1941 - Churchill a Roosevelt podepsali Atlantickou chartu
16. 12. 1941 - Československo se stalo členem protihitlerovské koalice
1941- na Balkáně obsadili nacisté Jugoslávii a Řecko
1889 - 1945 - žil Adolf Hitler

Druhá světová válka v letech 1942 - 1945

27. 5. 1942 - atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha
6. 6. 1944 - zahájena invaze spojenců v Normandii
29. 8. 1944 - povstání na Slovensku
1945 - Jaltská konference (Stalin, Roosevelt, Churchill)
5. 5. 1945 - zahájeno pražské povstání
8. 5. 1945 - kapitulace Němců = konec II.světové války v Evropě
2. 9. 1945 - bezpodmínečná kapitulace Japonska;Japonců
srpen 1945 - shození atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki
1. 1. 1942 - podepsání Washingtonské deklarace
10. 6. 1942 - vypálení obce Lidice
24. 6 .1942 - vypálení obce Ležáky
5. 8. 1942 - britská vláda oficiálně ohlásila zrušení mnichovské dohody
8. 3. 1943 - bitva u Sokolova
4. 4. 1945 - osvobozena Bratislava
26. 4. 1945 - osvobozeno Brno

Průběh druhé světové války

Duben 1940 - Německo útočí na Dánsko a Norsko, kde mu pomáhají norští zrádci vedení Abrahamem Lauritzem Quislingem. Od srpna 1940 probíhá letecká bitva o Velkou Británii.
Po bitvě u Stalingradu začala východní fronta postupovat směrem na západ a vytlačovat Němce ze sovětského území. 7. prosince 1941 zaútočilo Japonsko nečekaně na americký přístav Pearl Harbor a tím byly i USA zataženy do druhé světové války.
V červnu 1944 došlo k vylodění spojenců v Normandii a vzniká tak takzvaná druhá fronta. Po bitvě o Berlín Německo 8. května 1945 bezpodmínečně kapituluje. Američané svrhli v srpnu dvě atomové bomby na města Hirošimu a Nagasaki, čímž donutili Japonsko ke kapitulaci.
Do dubna 1940 vedly evropské mocnosti takzvanou "podivnou" válku - pouze vyčkávaly. Na moři od počátku války probíhala ponorková válka.
V březnu 1940 bylo poraženo Finsko v zimní;finsko-sovětské válce. V polovině léta roku 1941 Němci bez vyhlášení války vpadli do Sovětského svazu ;Ruska.
Němci byli neúspěšní v bitvě o Moskvu a v bitvě o Stalingrad se německé síly vzdaly. Na začátku roku 1942 vzniká protihitlerovská koalice - zúčastněné státy jsou označovány též jako spojenci: USA, Anglie, SSSR.

Totální válka, ve stínu hákového kříže

Masové vraždění Židů se později nazvalo slovem holokaust nebo hebrejsky šoa. Nejhlavnějším terčem genocidy byli Židé. Za nejhorší koncentrační tábor je pokládána Osvětim, kde bylo zavražděno více jak milion Židů a příslušníků mnoha dalších národů. Zastupující říšský protektor R. Heydrich dal zřídit koncentrační tábor Terezín.
Jako první použilo bombardování měst Německo proti Británii. Největší kobercový nálet se uskutečnil na německé město Drážďany na jaře roku 1945. Zrůdnost nacistické rasové ideologie se mimo jiné projevovala v genocidě tzv.méněcenných národů, hlavně Židů. Jedinou zemí ze spojenců Německa, která nevydala své židovské občany, bylo Bulharsko. Lepším podmínkám se zprvu těšily země, které patřily ke spojencům Německa a Itálie, byly to: Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko a Finsko. O fyzické likvidaci Židů bylo rozhodnuto po německých válečných úspěších v Sovětském svazu roku 1942.

Invaze a pakty, čtvrté dělení Polska

Německo-sovětská smlouva z roku 1939 měla tajný dodatek, ve kterém si SSSR a Německo rozdělily území Polska a vymezily sféry vlivu ve východní Evropě. Ráno 1. září 1939 vtrhla německá vojska po fingovaném útoku na jejich vysílač do Polska. Dne 3. září 1939 vyhlásily Francie a Británie válku Německu, začala druhá světová válka s jasným agresorem Německem.
Německo-sovětské smlouvě z roku 1939 mezi SSSR a nacistickým Německem se říká také Molotov-Ribentroppův pakt. Německo dalo jasně najevo, že další zemí, kterou chce obsadit je Polsko. Když Britové a Francouzi na jaře roku 1939 uznali chybu, snažili se nabídnout pomoc ohroženým státům - Polsku, Řecku a Rumunsku, a nabídli protiněmecké spojenectví SSSR.
Stalin ze strachu z Německa v srpnu 1939 podepsal německo-sovětskou smlouvu o neútočení. Při tažení proti Polsku poprvé Německo použilo taktiku bleskové války (Blitzkrieg) s nasazením letadel a tanků. Podle německo-sovětské dohody vpadla do východních oblastí Polska Rudá armáda. V červnu roku 1940 připojil Stalin pobaltské republiky k SSSR.
SSSR rozpoutal tzv. zimní válku s Finskem, které muselo v březnu 1940 vydat některá území, obhájilo ovšem svoji nezávislost.
V březnu 1939 Německo donutilo Litvu, aby mu předala přístav Klajpeda. V dubnu 1939 obsadila italská armáda Albánii a zastavila se u hranic s Řeckem. V německé části rozděleného Polska Němci vytvořili tzv. generální gouvernement, okupační režim, který měl sloužit jako zásobárna pracovních sil. V létě 1940 muselo Rumunsko podstoupit SSSR Besarábii.

Okolnosti vzniku a začátek druhé světové války

Jedním z prvních z kroků německé strany k druhé světové válce bylo vojenské obsazení demilitarizované pásma - Porýní. Dalším krokem k druhé světové válce byl anšlus Rakouska. Dalším krokem nacistů k druhé světové válce bylo obsazení Sudet, tj. českého pohraničí.
Roku 1940 se vytváří spojenectví Itálie, Německa a Japonska nazývané Osa Berlín-Řím-Tokio. Roku 1939 je uzavřen pakt o neútočení mezi Německem a Sovětským svazem .
Napadení Polska 1. září 1939 je považováno za začátek druhé světové války. Dne 17. září 1939 je část Polska obsazeno i Sovětským svazem. Roku 1939 okupuje Itálie Albánii. Roku 1939 útočí Japonsko na Čínu. Roku 1939 uzavírá Německo s Itálií tzv. ocelový pakt.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama