Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Školská rada ZŠ Třebívlice

4. února 2006 v 2:33 | Ing. Ladislav Novák |  Školská rada

Základní škola Třebívlice - Školská rada


stránky školské rady  Školská rada ZŠ Třebívlice

V souladu s volebním řádem školské rady vydaným radou obce Třebívlice podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (" školský zákon ") proběhly na naší škole dne 24. 11 . 2005 tajným hlasováním, volby do školské rady ZŠ Třebívlice.

Školská rada má 6 členů, dva členy jmenoval zřizovatel školy - tj. Obecní úřad Třebívlice, dva členy zvolili pedagogičtí pracovníci školy a dva členy školské rady zvolili zákonní zástupci žáků.
Obecní úřad jmenoval do školské rady Lenku Větrovcovou a Ladislavu Tichou.
Pedagogičtí pracovníci zvolili Ing. Lenku Reinhartovou a Mgr. Petru Rulfovou.
Zákonní zástupci žáků zvolili Pavlínu Seifertovou a Růženu Michalcovou.
Na 1. zasedání školská rada schválila školní řád MŠ a ZŠ Třebívlice - 24. 1. 2006
Na 2. zasedání si školská rada zvolila předsedkyni, kterou se stala Pavlína Seifertová - 31. 1. 2006

Školská rada 2009

Předsedkyně :
Pavlína Seifertová - za zástupce žáků

Členové ŠR :

Lenka Větrovcová a Ladislava Tichá - za Obecní úřad Třebívlice
Ing. Lenka Reinhartová a Mgr. Petra Rulfová - za Pedagogický sbor
paní Pavlína Seifertová a Zdeňka Šťastná - za žáky


Z prvního zasedání ŠR

Dne 15. ledna 2009 se sešla Školská rada při ZŠ Třebívlice poprvé po podzimních volbách v novém složení.

Zákonní zástupci žáků si do školské rady zvolili ze svých kandidátů paní Pavlu Seifertovou a paní Zdeňku Šťastnou, ZŠ zastupují i nadále Mgr. Petra Rulfová a Ing. Lenka Reinhartová, za zástupce zřizovatele byly znovu jmenovány paní Ladislava Tichá a Lenka Větrovcová.

Na toto zasedání byla pozvána paní ředitelka Mgr. Aranka Klupáková, která se také zúčastnila.
Úvodem zasedání paní předsedkyně Pavlína Seifertová poděkovala paní Růženě Michalcové (odstupující člence) za práci ve školské radě v uplynulém volebním období.

Dalším bodem v programu byly tajné volby předsedy, ve kterých byla předsedkyní znovu zvolena paní Pavlína Seifertová.

Dále byly projednány připomínky a dotazy paní Šťastné týkající se vydávání potvrzení za platby pomůcek, obědů či družiny. Bylo jí paní ředitelkou odpovězeno, že převzetí peněz potvrzuje oprávněný zaměstnanec školy svým podpisem. Potřebná potvrzení opatřená hlavičkou školy a razítkem lze na žádost získat u vedení školy nebo ekonomky školy. Poté bylo zasedání školské rady ukončeno.


 

2 lidé ohodnotili tento článek.

Aktuální články

Reklama