Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Novinky ze školních lavic

2. března 2006 v 21:31 | redakce |  Archiv rok 2006 - 2007
Dějepis - Hudební výchova - Informatika
Zábavnou formou o období vlády Karla IV - Otce vlasti
Český filmový muzikál NOC NA KARLŠTEJNĚ natočil režisér Zdeněk Podskalský podle stejnojmenné divadelní hry Jaroslava Vrchlického. Posloužil naší škole k procvičení učiva této doby.
Přestože vznikla takřka před sto lety, dodnes se tato půvabná hříčka o císaři Karlu IV. a Elišce Pomořanské, která jako první žena porušila manželův zákaz a vstoupila v mužském přestrojení na KARLŠTEJN, těší se velké oblibě diváků všech generací.
Režisér Podskalský se pokusil zpřítomnit starou látku formou muzikálu, ale ponechal veselohře její historizující kolorit - barevnost a dialogům půvabné archaismy - zastaralé jevy.
Žáci 7. třídy se minulý týden a tento týden ponořili do období 14. století - do doby vlády Karla IV.
V rámci hodin dějepisu se seznámili se životem Karla IV., s touto dobou a zvyky.
Pro ilustraci této doby byl využit krásný film o Karlu IV. a taktéž filmový muzikál Noc na Karlštejně.
V rámci hudební výchovy začali žáci nacvičovat dobové písně této doby, v popředí s největším hitem - Noc na Karlštejně. Jak zpěvákům, tak i flétnistkám to šlo moc dobře.
V rámci hodin informatiky se zdokonalovali v práci s internetem, programem WORD a vyhledáváním, zpracováním informací o této době a panovníkovi Karlu IV.
Na závěr vystoupila Nela Vernerová se svým referátem o samotném životě Karla IV.
Tímto propojením určitě zůstane v myslích každého žáka více informací o této době.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa


Aktuální články

Reklama