Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 8. třída - Habsburská monarchie a české země - porážka revoluce

13. března 2006 v 18:18 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Habsburská monarchie a české země: porážka revoluce

Koncem července 1848 se ve Vídni sešel říšský sněm, za účelem vypracovat novou ústavu pro západní část habsburské monarchie a zrušit poddanství a robotu.
V září 1848 bylo zrušeno poddanství a robota. Kvůli říjnovému povstání ve Vídni byl říšský sněm přesunut do Kroměříže.
V prosinci 1848 nastoupil na habsburský trůn František Josef I.
V březnu 1849 byl říšský sněm v Kroměříži násilně rozpuštěn. Výsledkem revoluce v roce 1848 bylo zrušení poddanství a roboty, šlechta ztratila své výsady a byla zavedena rovnost občanů před zákonem, dále byly zrušeny celní hranice mezi Uherskem a Rakouskem a byla nastolena liberální;svobodná hospodářská politika.
Významný český novinář, spisovatel a také politik Karel Havlíček Borovský byl silným zastáncem revoluce, a to byl jeden z hlavních důvodů, proč byl v roce 1851 zatčen a odvezen do vyhnanství do tyrolského Brixenu.
Čeští poslanci na říšském sněmu ve Vídni byli F. Palacký a F. L. Rieger. V říjnu 1848 došlo ve Vídni k dalšímu povstání, jehož důvodem byla politická situace v Uhrách.
V létě 1849 byla revoluce poražena v Uhersku. Císař František Josef I. se po roce 1849 vrátil k absolutnímu;neomezenému způsobu vlády.
Karel Havlíček Borovský založil roku 1848 Národní noviny, po jejich zastavení byl redaktorem týdeníku Slovan, mezi jeho nejznámější básnická díla patří Tyrolské elegie, Křest svatého Vladimíra a Král Lávra.
Vláda knížete Schwarzenberga vypracovala novou oktrojovanou ústavu a nepřipustila, aby říšský sněm svou ústavu dokončil.
Na jaře 1849 byl poražen sardinský král v Lombardii a severoitalské území bylo opět připojeno k habsburské monarchii.

Obnovení ústavnosti v Rakousku a Rakousko - Uhersko

Únorovou ústavou se Rakousko mění v konstituční monarchii. Po vydání únorové ústavy zahajují čeští poslanci politiku pasivního odporu. Čeští politici v čele s Riegrem a Palackým usilují o rovnoprávné postavení jednotlivých národů v monarchii a její federalizaci.
Rakousko je oslabeno válkou s Pruskem v roce 1866. V roce 1867 došlo k rakousko-uherskému vyrovnání. Prosincovou ústavou z roku 1867 jsou zaručena všechna základní občanská práva či povinná osmiletá školní docházka.
Dualistické uspořádání i prosincová ústava platily až do roku 1918. Od roku 1906 bylo schváleno všeobecné volební právo. V únoru roku 1861 byla vydána tzv. únorová ústava.
Po skončení absolutismu se obnovuje vlastenecké cítění: vycházejí Národní listy, je založen Sokol či Umělecká beseda. Na základě rakousko-uherského vyrovnání dochází k dualistickému uspořádání monarchie na .
Rakouské části se říkalo Předlitavsko a uherské Zalitavsko. V rakouském;předlitavském parlamentu díky české pasivitě získávají většinu němečtí liberálové.
Roku 1867 vychází tzv. prosincová ústava. V maďarské části byly ostatní národy vystaveny silné maďarizaci.
Roku 1860 František Josef I. vydává říjnový diplom. Od roku 1873 byli poslanci voleni v přímé volbě.

Čechy za Bachova absolutismu

František Josef I. vládl jako absolutistický panovník. V letech 1851 - 1859 byl ministrem vnitra Alexander Bach a období jeho vlády je nazýváno bachovským absolutismem.
V době Bachova absolutismu došlo k posílení policejního aparátu a s ním spojené cenzury, jako odstrašující příklad měla sloužit deportace K.H. Borovského do Brixenu.
V roce 1859 došlo k porážce Rakouska v Itálii a A. Bach byl odvolán. Vytvořila se občanská společnost, byla zrušena robota, zrušením cechů se otevřel prostor obchodu a průmyslu. Docházelo k větší centralizaci říše a vláda pronásledovala jakékoliv národnostně-obrozenecké snahy.
Rozdíly mezi Čechy a Němci po roce 1848 stále narůstaly. Rozvoj průmyslu, dopravy, obchodu a zemědělství přispěl v polovině 19. století k posílení středních vrstev.
Na uměleckou scénu vstupují v 50. letech 19. století májovci vydáním almanachu Máj. Byly ustaveny (v 50. letech 19. století) místní samosprávy pod dohledem jednotné státní;říšské správy.
Tolerance českých vlasteneckých snah byla v době Bachova absolutismu zrušena.
J.E. Purkyně byl vyslýchán za pronesení projevu v češtině, mnozí vlastenci emigrují.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Anketa


Aktuální články

Reklama