Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 9. třída - Poválečné období - rozdělené světy, 1949 - 1960

7. března 2006 v 19:48 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Rozdělené světy po 2. světové válce

Mezinárodní organizace a konference

1945 - založena mezinárodní organizaceOSN;Organizace spojených národů
1949 - vznik vojenského uskupení NATO;Severoatlantické aliance
1955 - vstup SRN do NATO;Severoatlantické aliance
1955 - vznik vojenského uskupení Varšavská smlouva
1949 - vznik RVHP
1957 - vznik Evropského hospodářského společenství
1975 - podpis závěrečného aktu KBSE v Helsinkách
1944 - konference v Bretton-Woods - nové základy mezinárodního měnového systému
1947 - podepsání Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT) v Ženevě
1948 - podepsání Bruselského paktu
1955 - bandungská konference svolaná z iniciativy zemí znepokojených rozšiřováním studené války v Asii
1948 - podepsána Bruselská smlouva (Francie, Velká Británie, země Beneluxu)
1951 - na základě Schumanova plánu byla v Paříži podepsána dohoda o Evropském společenství uhlí a oceli (ESUO)
1952 - vstup Řecka a Turecka do NATO;Severoatlantické aliance
1955 - Bagdádský pakt - Turecko, Irák, Velká Británie, Pákistán, Írán
1960 - založení OPEC - Organizace zemí vyvážejících ropu
1966 - Francie vystoupila z vojenských složek NATO;Severoatlantické aliance
1982 - Španělsko se stává členem NATO;Severoatlantické aliance

Posílení Stalinovy pozice; Zesílení represe; Smrt diktátora; Tání; 20. sjezd KSSS;

Josif Stalin zemřel 5. března 1953. Chruščov se snažil o likvidaci Stalinova kultu a následnou destalinizaci SSSR, což znamenalo odhalování a nápravu křivd a chyb. Chruščov změnil zahraniční politiku vůči Západu a prosazoval program tzv. mírové koexistence, který vedl ke zmírnění napětí studené války.
Po Stalinově smrti propukly masové projevy nespokojenosti v satelitech SSSR: NDR, Československu, Polsku a Maďarsku. Vítězství SSSR ve válce proti nacistickému Německu výrazně posílilo autoritu sovětského diktátora Josefa Stalina, který se tak stal jediným a neomezeným sovětským vládcem.
Sovětský vůdce Stalin se neustále obával spiknutí, a tak inicioval další mohutnou vlnu represí proti skutečným či domnělým nepřátelům SSSR. Stalin nechával nepohodlné jedince deportovat na Sibiř, kde byli umístěni do koncentračních táborů - gulagů.
Na přelomu 40. a 50. let proběhly čistky v komunistických stranách států, které Sovětský svaz ovládal. Po Stalinově smrti následovalo postupné uvolňování poměrů v SSSR: byla omezena moc tajné policie a její šéf Lavrentij Berija byl zatčen a popraven, někteří političtí vězni byli rehabilitování, miliony vězňů byly propuštěny z gulagů.
Po ostrém boji o následovnictví po Stalinovi se roku 1954 nakonec prosadil Nikita Sergejevič Chruščov. V Chruščovově snažení o destalinizaci byl přelomový jeho projev na 20. sjezdu komunistické strany roku 1956, v němž otevřeně odhalil Stalinovy metody a činy a označil ho za tyrana o zločince. Protikomunistické povstání v Maďarsku (1956) bylo brutálně potlačeno a mnoho povstalců a také předseda vlády Imre Nagy byli popraveni.
Stalin nechal deportovat Němce z Povolží, krymské Tatary, Čečence a další kavkazské národy na Sibiř a do Střední Asie.

Bipolární svět a začátek studené války

1947 - Trumanova doktrína - snaha čelit komunismu
4. 6. 1947 - Marshallův plán pomoci Evropě
1948-1949 - blokáda Berlína - berlínská krize
1961 - stavba Berlínské zdi - konec druhé berlínské krize
1949 - základní zákon ustavující v západní zóně SRN;Spolkovou republiku Německo
1955 - uzavřena Varšavská smlouva
5. 3. 1946 - řeč Winstona Churchilla o železné oponě - počátek studené války
1947 - založení Informbyra jako odpověď na Marshallův plán
1956 - rozpuštění Informbyra
1956 - Chruščov přednáší svůj projev o kultu osobnosti
1956 - povstání v Budapešti;Maďarsku - sovětská intervence
1965 - 1968 - kulturní revoluce v Číně
1946 - Kennanův telegram poukazující na sovětské nebezpečí
4. 3. 1947 - smlouva z Dunkerque o spojenectví mezi Velkou Británií a Francií na 50 let
1954 - tzv. Edenův plán řešení německé otázky
1957 - Eisenhowerova doktrína pomoci Blízkému východu

Vítězství komunismu v Číně; Americká okupace Japonska; Vrchol studené války - Korea

V říjnu 1949 byla vyhlášena Čínská lidová republika a nejvyšším představitelem se stal Mao Ce-tung. Zbytky Čankajškových vojsk se uchýlily na ostrov Tchaj-wan;Formosu, kde vyhlásily Čínskou republiku.
Korea byla během 2. světové války okupována Japonskem; pak byla osvobozena USA a SSSR; po odchodu Američanů a Sovětů z Koreje v roce 1947 se na severu za podpory Moskvy;SSSR;Sovětského svazu ustavila Korejská lidově demokratická republika (Severní Korea).
V Číně spolu vedli boj o moc již od 20. let 20. století představitel Komunistické strany Mao Ce-tung a generál Čankajšek. V roce 1950 uzavřela Čína se SSSR spojeneckou smlouvu o vzájemné vojenské pomoci.
Funkci velitele okupačních vojsk v Japonsku vykonával v období 1945-1951 generál Douglas MacArthur. Generál MacArthur položil základy japonské parlamentní demokracie: zavedl politická práva a svobody, omezil pravomoci císaře.
V roce 1951 uzavřely západní země na konferenci v San Francisku s Japonskem mírovou smlouvu. Do čela KLDR se postavil vůdce Kim Ir-sen. V jižní části Korejského poloostrova vznikla Korejská republika. Po zahájení útoku v červnu 1950 obsadila severokorejská vojska během několika dnů hlavní město Jižní Koreje Soul.
Za agresora byla Radou bezpečnosti OSN;Organizace spojených národů označena Severní Korea a Rada poté požádala Spojené státy o vojenskou pomoc. Příměří mezi oběma stranami bylo podepsáno až po smrti Stalina v roce 1953 a Korea zůstala rozdělena 38. rovnoběžkou.
Mezinárodní vojenské síly přijíždějící na pomoc Jižní Koreji se vylodily v severokorejském přístavu Inčchon. Do korejského konfliktu zasáhly také jednotky komunistické Číny podporující Severní Koreu.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa


Aktuální články

Reklama