Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - 9. třída - Svět těsně po Druhé světové válce

26. března 2006 v 19:32 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Svět těsně po druhé světové válce

17. 7. 1945 - začátek Postupimské konference
5. 6. 1945 - deklarace vlád SSSR, USA, Velké Británie a Francie o převzetí nejvyšší moci v Německu
2. 8. 1945 - konec Postupimské konference
20. 11. 1945 - zahájení Norimberského procesu
1. 10. 1946 - vynesení rozsudků v Norimberském procesu
15. 10. 1946 - v Paříži ukončena mírová konference, jež rozhodla o mírové smlouvě s Itálií, Maďarskem, Bulharskem, Rumunskem a Finskem
1946 - první zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů
1946 - začátek občanské války v Řecku
10. 9. 1945 - I. konference Rady ministrů zahraničních věcí v Londýně;Anglii - úkol připravit mírové smlouvy se spojenci hitlerovského Německa
16. 10. 1946 - poprava odsouzených k trestu smrti v Norimberském procesu

Svět těsně po druhé světové válce

Ustavující zasedání Organizace spojených národů se uskutečnilo v dubnu 1945 v San Franciscu. Na ustavujícím zasedání byla schválena Charta OSN. Ze států Osy bylo nejvíce válkou zničeno Německo. Poválečný svět ovládly dvě supervelmoci: USA;Spojené státy americké a SSSR; Sovětský svaz.
Na konci války výrazně posílil svůj mezinárodní kredit SSSR; Sovětský svaz. V poválečném období začal proces rozkladu kolonialismu.
V Asii získala samostatnost Indie a na severu Pákistán. Na základě rozhodnutí Valného shromáždění OSN;Organizace spojených národů vznikl stát Izrael a měl vzniknout stát Palestinců. V celé řadě zemí se po válce posílil vliv levice;komunistů. Po válce měly nejsilnější ekonomickou pozici USA;Spojené státy.

Svět na rozcestí

V únoru 1947 došlo k podpisu mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem. Zastánci komunismu prosazovali hospodářství řízené z jednoho centra, omezení osobního vlastnictví a pro potřeby moci neváhali ani potlačit lidská práva.
Sovětský svaz začal prosazovat svoji moc tam, kam vstoupila Rudá armáda. Do mocenské sféry vlivu SSSR patřilo v Evropě Polsko, Československo, Maďarsko, Albánie, Rumunsko, Bulharsko a sovětská zóna Německa.
Rakousko získalo v roce 1955 neutralitu. Spolková republika Německo vznikla ze tří okupačních zón. Výrazným politikem v Indii byl Mahátma Gándhí. Komunistická ideologie vycházela z marxismu-leninismu. Mahátma Gándhí byl zavražděn v lednu 1948.

Poválečná situace v Německu a ve východní Evropě

K formálnímu vyhlášení SRN;Spolkové republiky Německo došlo v roce 1949. V říjnu 1949 byla vyhlášena NDR;Německá demokratická republika. USA chtěly ekonomicky pomoci Evropě v rámci Marshallova plánu. Poválečné soupeření mezi Východem a Západem označujeme jako studenou válku.
V letech 1946 - 1948 se ve střední a jihovýchodní Evropě vytvořil blok států s tzv. lidově demokratickými režimy. Podstatou Trumanovy doktríny byl princip zadržování komunismu.
Marshallův plán se realizoval v letech 1948 - 1952. Kvůli rozporům mezi supervelmocemi nedošlo k podpisu mírových smluv s Německem, Rakouskem a Japonskem.
Roku 1947 bylo ve Varšavě založeno Informační byro komunistických stran, tzv. Informbyro. Zásobování západního Berlína po zahájení sovětské blokády zajišťoval letecký most. V květnu 1949 podepsalo deset západoevropských států dohodu o vzniku Evropské rady. V srpnu 1945 zastavily USA dodávky do Sovětského svazu.
Okupační zóny Německa ( využito zdrojů www.wikipedia.cz )
Po skončení druhé světové války bylo území Německa (bez území, která připadla Polsku) rozděleno do čtyř částí, tak zvaných okupačních zón, spravovaných USA, Velkou Británií, Sovětským svazem a Francií. Toto rozdělení bylo smluvně potvrzeno Konferencí čtyř mocností v Londýně (26. června - 8. srpna 1945).
Na těchto územích vznikly v jednotlivých zónách následující správní jednotky, odpovídající více méně historickým zemím a pruským provinciím:
francouzská zóna : Porýní-Falc, Bádensko, Württembersko-Hohenzollernsko (Sársko nebylo formálně okupováno, mělo zvláštní autonomní status)
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa


Aktuální články

Reklama