Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Referát - dějepis - 7. třída -Vláda dvojího lidu - Jiří z Poděbrad

19. března 2006 v 10:44 | Ing. Ladislav Novák -prameny |  Referáty - Dějepis

Království dvojího lidu

- vláda Jiřího z Poděbrad

Upevnění moci panstva v Čechách a v Uhrách

1437 - zemřel Zikmund a rod Lucemburků vymřel po meči
1485 - kutnohorský smír, který ukončil nesváry mezi katolíky a kališníky
1500 - Vladislavské zřízení zemské, které posílilo šlechtu na úkor měst
1478;1479 - olomoucký mír, jímž bylo dohodnuto, že Vladislav II.; bude vládnout v Čechách a Matyáš Korvín na Moravě, v Lužicích a ve Slezsku
1439 - 1453 - doba mezivládí v Čechách - boj katolíků s kališníky o moc ve státě
1436 - 1437 - Zikmund českým králem
1437 - 1439 - Albrecht Habsburský českým králem
1448 - Jiří z Poděbrad dobyl Prahu a vyhnal z ní katolické panstvo, opřel se o nižší šlechtu a měšťanstvo
1452 - 1457 - Jiří z Poděbrad byl správcem země za nedospělého Albrechtova syna Ladislava Pohrobka
1467 - jednota bratrská se stala samostatnou církví
1517 - uzavřena Svatováclavská smlouva
1458 - 1471 - Jiří z Poděbrad českým králem
1466 - papež dal Jiřího z Poděbrad do klatby a vyhlásil proti němu křížovou výpravu
1471 - 1516 - vláda Vladislava Jagellonského
1458 - Matyáš Korvín na uherském trůnu
1469 - bitva u Německého Brodu - poražen Matyáš Korvín
1471 - zemřel Jiří z Poděbrad
1515- 1526 - Ludvík Jagellonský českým králem
1526 - Ludvík Jagellonský padl v bitvě u Moháče

Království dvojího lidu - vláda Jiřího z Poděbrad

Od roku 1452 byl zemským správcem v Čechách Jiří z Poděbrad, který vládl místo nezletilého Ladislava Pohrobka. Jiří z Poděbrad se pokusil sjednotit státy v Evropě výpravou, které se říká Jiříkovo mírové poselství, které vedl Lev z Rožmitálu.
Před svou smrtí nabídl Jiří český trůn polskému rodu Jagellovců. Církev byla po husitských válkách rozdělená na katolíky a kališníky. Po náhlé smrti Ladislava Pohrobka zvolila šlechta Jiřího z Poděbrad králem.
Papež v roce 1462 prohlásil Basilejská kompaktáta za neplatná a Jiřího z Poděbrad obvinil z kacířství. Papež poslal proti Jiřímu křížovou výpravu, do jejího čela se postavil Matyáš Korvín. Jiří z Poděbrad zemřel v roce 1471.
V čele katolíků stál Lev z Rožmitálu a v čele kališníků Jiří z Poděbrad. Jiří z Poděbrad se oženil s katoličkou Johanou z Rožmitálu.

Pán z Kunštátu a Poděbrad zemským správcem

a českým králem

V čele východočeského svazu stál Jiří z Poděbrad. Roku 1452 byl Jiří z Poděbrad zvolen zemským správcem. Roku 1458 byl Jiří z Poděbrad zvolen českým králem. Za husitských válek zesílil význam šlechty a měst.
Východočeský svaz se nazýval Poděbradská jednota. Ladislav Pohrobek byl katolík, Jiří z Poděbrad utrakvista;husita;kališník. Když se nepodařilo namísto nezletilého Ladislava Pohrobka zvolit nového krále, ujaly se vlády v jednotlivých částech země spolky;svazy panstva, rytířů a měst.
Katolická šlechta shromážděná v tzv. Stradonické jednotě se postavila proti Jiřímu z Poděbrad. V Uhrách se zemským správcem stal Jan Hunyadi. Po Ladislavově smrti se uherským králem stal Matyáš Korvín.

Křížové tažení Matyáše Korvína; česká společnost v 15. století

Do čela křížové výpravy proti Čechám se postavil uherský král Matyáš Korvín. Literárním jazykem se v 15. století stala vedle latiny i čeština. Roku 1462 prohlásil papež kompaktáta za zrušená a krále Jiřího z Poděbrad za zatvrzelého kacíře.
Výsledkem tažení Matyáše Korvína proti českému státu bylo ovládnutí Moravy. Roku 1469 zvolili katoličtí páni v Olomouci Matyáše Korvína českým králem.
Nejvýznamnějším dílem dějepisectví husitské doby je kronika Vavřince z Březové. Střední Evropa v 15. století byla ohrožena rozpínavostí osmanských Turků. Za husitských válek se podstatně snížila těžba stříbra v Kutné Hoře. Za husitských válek byla dočasně zastavena ražba pražského groše.

Čechy v době pohusitské

Roku 1452 byl zvolen zemským správcem mladý kališnický šlechtic Jiří z Poděbrad, kterého šlechta po smrti Ladislava Pohrobka volí také českým králem.
Za vlády Jiřího z Poděbrad vzniká v Čechách nové hnutí prosazující myšlenky Petra Chelčického - Jednota bratrská. Jiří z Poděbrad se dostal do sporu s hlavou katolické církve papežem; papež, protože ten požadoval, aby český král zrušil jihlavská;basilejská kompaktáta.
Spor mezi papežem a králem Jiřím z Poděbrad vrcholí křížovou výpravou vedenou Matyášem Korvínem, kterou papež na krále, jakožto kacíře, posílá.
Uherský král Matyáš Korvín se spojil s katolickými pány, dal se zvolit českým králem a ovládl Moravu, Lužici i Slezsko. Po skončení husitských válek zůstaly v Čechách dvě církve - katolická a kališnická;reformovaná.
Na českém trůně po smrti Zikmunda vládnou postupně a velmi krátce Albrecht Habsburský a jeho syn Ladislav Pohrobek. Schopný král Jiří z Poděbrad se snaží o udržení smíru mezi katolíky a kališníky.
Jiří z Poděbrad vysílá na panovnické dvory v západní Evropě české poselstvo, které vyzývalo panovníky k vytvoření mírového spolku evropských států; jeho myšlenka však nenašla potřebnou podporu. Jiří z Poděbrad nabízí českou korunu polským Jagelloncům a roku 1471 umírá.
Autorizace : ZŠ Třebívlice - pokud stahujete referát na své stránky uveďte www.zstrebivlice.blog.cz
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Anketa


Aktuální články

Reklama