Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Děti učí děti - Třebívlicko očima - náctiletých

30. května 2006 v 9:05 | Mgr. Aranka Klupáková |  Školní projekt - Třebívlicko očima náctiletých
Projekt "Děti učí děti - Třebívlicko očima -náctiletých"
zavři okno
Na jaře tohoto roku předložila naše škola výše jmenovaný projekt a uspěla ve výběrovém řízení MŠMT. Podařilo se nám tak získat téměř 70% dotaci na nákup výpočetní techniky a vytvoření vlastního výukového materiálu o Třebívlicku.
Projekt "Děti učí děti - Třebívlicko očima -náctiletých" je zaměřen na využití informačních a komunikačních technologií při vytváření moderních výukových materiálů v rámci připravovaného školního vzdělávacího programu, k posílení vztahu žáků ke svému okolí a pro nácvik prezentace jednotlivců. Žáci 7. - 9. ročníku postupně shromáždí, utřídí a zpracují do vlastních prezentací historické, geografické, ekologické a kulturní informace o Třebívlicích a jejich nejbližším okolí a pomocí digitálních technologií je budou předávat spolužákům. Výstupem bude CD-ROM s obrazovými, psanými i zvukovými informacemi, sestavený z nejkvalitnějších prací žáků.
Cílem projektu je v prvé řadě co nejširší aktivní zapojení žáků do výuky a práce nad připravovaným materiálem, rozvoj používaní informačních a komunikačních technologií při výuce jednotlivých předmětů, upevnění citového pouta žáků k rodnému kraji a prohloubení poznatků o něm, rozvoj vyjadřovacích schopností žáků a nácvik prezentace vlastní práce.
Předpokládáme, že touto prací zpestříme formy výuky a vzbudíme zájem žáků o prostředí, ve kterém žijí. Konečný CD-ROM bude pro svou komplexnost informací využitelný jak ve školách a školských zařízeních, tak v knihovnách, informačních centrech aj. institucích.
V současné době jsme ve škole přistoupili k přípravě a úpravě vhodných prostor pro nové počítače a výběru dodavatelů. Během prázdnin chceme nainstalovat novou techniku, aby na ní s novým školním rokem mohli žáci zahájit vlastní tvůrčí práci. O dalším průběhu projektu vás budou informovat redaktoři našeho školního časopisu prostřednictvím těchto stránek.
Mgr.Aranka Klupáková, ředitelka školy
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama