Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Učitelský sbor ZŠ Třebívlice - r. 2006 - 2007

29. srpna 2006 v 14:15 | vedení školy |  Učitelský sbor
Ředitelka školy :
Mgr. Aranka Klupáková
- výchovný poradce, občanská výchova (6.-9.), zeměpis (9.)
Zástupkyně ředitelky školy :
Ing. Lenka Reinhartová
- protidrogová prevence, přírodopis (6.-9.), chemie (8.-9. )
Učitelský sbor : 2. stupeň
Ing. Ladislav Novák - třídní učitel 6. třídy
dějepis (6.-9.), zeměpis (8), tělesná výchova (chlapci), praktické činnosti ( 7.-9.),
informatika (6.,8.,9.)
Ing. Ivana Svobodová - třídní učitelka 7. třídy
matematika ( 7.- 9.), zeměpis (6.-7.), výtvarná výchova (8.-9.), angličtina (3.)
Mgr. Marie Vinšová - třídní učitelka 8. třídy
Český jazyk (6.,8.,9.), německý jazyk (4.,8.), rodinná výchova(6.-8.)
Mgr. Hana Seifertová - třídní učitelka 9. třídy
Český jazyk (7.), německý jazyk (6.,7.,9.), tělesná výchova (dívky),
praktické činnosti (6.), rodinná výchova (9.)
Mgr. Růžena Gaertnerová - učitelka všeobecných předmětů
matematika (6.), fyzika (6.-7.), hudební výchova (6.-9.), informatika (7.)
Mgr. Josef Seifert - ( starosta obce ) učitel všeobecných předmětů
fyzika (8.-9.)
Učitelský sbor : 1. stupeň
Mgr. Petra Rulfová - třídní učitelka 1. třídy
všeobecné předměty
Miroslava Fedurcová - třídní učitelka 2. třídy
všeobecné předměty, výtvarná výchova (6.-7.)
Mgr. Marie Pazderová - třídní učitelka 3. třídy
všeobecné předměty
Mgr. Marcela Rulfová - třídní učitelka 4. třídy
všeobecné předměty
Mgr. Marie Pazderová - třídní učitelka 5. třídy
všeobecné předměty
Ladislava Tichá - učitelka
angličtina (4)
V galerii představujeme učitelský sbor z roku 1998 :
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama