Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Historie naší školy ze zdrojů kroniky školy

11. ledna 2007 v 9:20 | Andrea Klupáková a Vendula Zimmermannová - 9. třída |  Školní projekt - Třebívlicko očima náctiletých
Z historie školy - Projekt - Třebívlicko očima náctiletých
Škola v Třebívlicích je původu prastarého. Od nepaměti stávala budovy školy v nynějších místech č.p. 19.
Při opravě kostela roku 1720 byly nalezeny staré rukopisy z počátku 17. století, podepsané Christoper Melkem Kontocem Triblitzkých. Další písemné zprávy na počátky školství jsou malé. Až v roce 1827 v latinském spise " Liber memorabiliím " a v české školní solanské kronice z roku 1846 jsou další písemné záznamy o škole.
Škola č. p. 19 byla postavena v letech 1835 - 1837 nákladem obce a obcí přiškolených ( Třebívlice, Semeč, Šepetely, Staré, Dřemčice, Blešno ). Po roce 1869, po zavedení povinné školní docházky, navštěvovalo školu 200 žáků.
---
Ve škole se vyučovalo německy, od roku 1847 i česky. První český protokol o zasedání školní rady je z roku 1870. Počet ve třídách byl vysoký, proto byla škola rozšířena na trojtřídní. Třetí třída byla umístěna ve statku č.p. 2.
Začalo dlouhé jednání o stavbě nové školy, ve které by bylo více tříd. Jednání se však vleklo několik let a končilo rozhodnutím o přístavbě jednoho patra na stávající budově. Přestavba byla zahájena v březnu 1902 a 10. prosince 1902 bylo zahájeno vyučování v nově přestavěné budově. Po dobu přestavby byly třídy provizorně umístěny v různých budovách v obci, jedna třída byla dokonce v pohostinství v Šepetelích. Přestavba školy stála 40 000 korun.
Po zavedení měšťanské školy byly pronajaty v roce 1920 i místnosti místního zámku. V roce 1929 přešly obě budovy, škola i zámek, pod správu ministerstva školství a osvěty a slouží svým účelům dodnes.
Rok 1902, poslední přestavba školy č. p. 19, byl vzat za základ počítání let školy v Třebívlicích, i když prapůvod školství je o stovky let starší.
Řídící učitelé a ředitelé
Miroslav Preininger - 1898 - 1910
Josef Zimmermann - 1910 - 1919
Josef Wohl - 1920 - 1940
František Kubálek - 1940 - 1944
Josef Frous - 1944 - 1945 - správce školy
Václav Rychlý - 1945 - 1946
Jan Šimr - 1946 - 1947
Václav Pudík - 1947 - 1948
Zdeněk Kavan - 1948 - 1949
Antonín Moravec - 1949 - 1964
Václav Struneček - 1964 - 1965
Stanislav Janda - 1965 - 1990
Josef Seifert - 1990 - 2005
Aranka Klupáková - 2005 -
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Aktuální články

Reklama