Poslední rozloučení redakce Paáji.

Za dobu vzniku školního časopisu navštívilo do 1. července 2010 stránky 624 159 návštěvníků z celého světa. Stránky se umisťovaly v kategorii školství do 150 místa. V poslední době je navštěvovalo na 320 návštěvníků denně. Rekord návštěvnosti za den byl 1 726 návštěvníků v květnu 2006.
Redakce věnovala panu učiteli dort PAÁJI za práci a pomoc při vedení kroužku.Společně jsme ho ochutnali a rozloučili se.

Tak tyto stránky už dlouho nejsou aktivní ale stále je navštěvuje spoustu lidí. Děkuji všem, kteří zde hledají co potřebují nebo si jdou zavzpomínat na školní časy.

K 21. listopadu 2011 je navštívilo 700 256. To je za půl roku přibližně 48 000 lidí.
K 5. listopadu 2012 je navštívilo 772 450. Za rok je to tedy přes 70 000 lidí.
K 31. prosinci 2012 je navštívilo 778 000. Ročně si tedy drží návštěvnost 70 000 lidí.

Třicetiletá válka v rámci projektu

29. dubna 2008 v 17:18 |  Archiv rok 2007 - 2008
Vystoupení historické skupiny Pernštejni na škole
Jako každý rok touto dobou k nám zavítali Pernštejni. Tentokrát se svou ukázkou z doby třicetileté války. To, co se učí žáci v osmých třídách, předvedli v ukázkách a i popisem jednotlivých událostí.
Na úvod seznámili žáky s historií třicetileté války. Počátek však hledejme někde v roce 1609 na dvoře Rudolfa II. - v jeho Majestátu. No a válka na sebe nenechala dlouho čekat. Začala roku 1618 a skončila roku 1648.
My zde část historie vložíme pod fotografie. Na prvním snímku nespokojení stavové Matyáš Thurn a Václav Budovec z Budova.

Kořeny konfliktu

- reformace církve (rozpad církevní jednoty znamenal konec universalismu)
- spjata s fanatismem (na obou stranách)
- rozpor mezi středověkým a moderním pojetím státu (universalismus × vznik národních států)
- myšlenky renesance (s důrazem na svobodu člověka) => egoismus a touha mít, vlastnit
- rozpínavost moci středověkých států a rodů (Habsburkové)
- náboženský konflikt, v jehož pozadí se skrývaly konflikty politické

I. fáze: válka česká (1618 - 1620)

II. fáze: válka falcká (1620 - 1623)

III. fáze: válka dánská (1625 - 1629)

IV. fáze: válka švédská (1630 - 1635)

V. fáze: válka švédsko - francouzská (1635 - 1648)

Začala defenestrací.
Napětí českých stavů přeteklo 23. května 1618, kdy na Pražský hrad přišli nespokojení stavové vedení Matyášem Thurnem a Václavem Budovcem z Budova. Vztek stavů se obrátil proti pražským místodržícím Vilému Slavatovi z Chlumu a Košumberka a Jaroslavu Bořitovi z Martinic. Oba dva vyhodili z oken. Těm se podařilo zachránit i přes patnáctimetrovou výšku.
Na jaře 1619 zemřel Matyáš. Nastoupil Ferdinand II. Štýrský. Rozhodl se tvrdě zakročit a zlikvidovat Stavy a protestanty. V srpnu Stavy Ferdinanda sesadily a zvolili si Fridricha Falckého. Ferdinand 8.11.1620 dorazil na Bílou horu a došlo k bitvě, ve které bylo české vojsko rozprášeno během 2 hodin. Fridrich utekl do Haagu.
Na jaře 1621 císař sestavil tribunál, který hledal iniciátory. Do čela byl postaven Karel z Lichtenštejnska. Bylo potvrzeno 27 rozsudků smrti. 21.6.1621 na Staroměstském náměstí se konala hromadná poprava. Iniciátorům a uprchlíkům včetně jejich rodin byl zabaven majetek. Majestát protestantů přestal platit. Do Čech přišli jezuité. Roku 1627 Ferdinand právně potvrdil Obnovené zřízeni zemské (ústava). Habsburkové měli dědičné právo na český trůn. Jediným náboženstvím bylo katolické. Němčina byla zrovnoprávněna s češtinou.
Osobnost třicetileté války Albrecht z Valdštejna se přesunul do Chebu kde byl v roce 1634 zavražděn.
Poslední chvilky Albrechta z Valdštejna
A zde ukázka posledních minut.
Do čela Švédského vojska se postavil Gustav Adolf. K němu se přidal Saský kurfiřt. Během jednoho roku dorazili do Prahy a obsadili ji. Dostali se na území katolických Němců. Na pomoc byl opět povolán Albrecht z Valdštejna, ale ten nechtěl nyní bojovat na plno a tak ho císař nechal zavraždit. V roce 1632 zemřel Gustav Adolf a nastal obrat ve válce. Ferdinand začal vyhrávat. Až do roku 1635 vyhrával a pak se k němu přidal Saský kurfiřt, který dostal obě dvě Lužice.

Mírová jednání

Roku 1648 byl ve Vestfálsku (Münster, Osnabrück) uzavřen Vestfálský mír:
 • Habsburkové nezískali převahu v Říši ani v Evropě (upevnili si postavení ve vlastních zemích)
 • konec nadějí českého exilu (doufali v pomoc Švédska - návrat náboženských poměrů k r. 1618)
 • Švédové nakonec podpořili obnovení poměrů k roku 1624
 • posílení vlivu Francie (rozhodující vliv v Evropě)
  - hranice až u řeky Rýn, území Alsaska, Verdun, Mety, Toul
 • posílení vlivu Švédska - pobřeží Baltu s výj. východního Pruska, ovládlo ústí Labe, Odry aj.
 • potvrzení nezávislosti Nizozemí a Švýcarska na Říši
 • potvrzení roztříštěnosti Německa, svrchovanost Německých knížat

Následky třicetileté války

 • obrovské hmotné škody, vylidnění (25 - 33 %) - válka + mor
  - vylidnění celých vesnic
 • úbytek produktivního obyvatelstva => připoutání sedláků k půdě (zákazy stěhování, více robot)
  "druhé nevolnictví"
 • rozmach vojenského podnikání a později jeho úpadek (žoldnéřská armáda - výjimkou: Švédsko)
 • úpadek křesťanské morálky
 • první válka mezi feudálními státy s účastníky kapitalistického (buržoazního) státu
 • poslední konflikt vedený pod záštitou náboženské otázky
 • prohloubení rozdílů mezi západní a východní Evropou
Na závěr všem dotazovaným bylo odpovězeno na jejich otázky. Všem se vystoupení líbilo. Někteří se dozvěděli něco nového a někteří si oprášili své vědomosti.


 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama